24/7 bereikbaar

Begraven en cremeren

Begraven

U kunt kiezen voor begraven uit geloofsovertuiging. Ook kunt u kiezen om begraven te worden omdat u het een mooi ritueel vindt. Voor nabestaanden is het een prettig idee dat er een duidelijke plek is waar zij naar toe kunnen gaan en troost kunnen vinden of herinneringen op kunnen halen. Een begrafenis kost meer dan een crematie. Dat komt bovenal door de grafrechten en het onderhoud welke voor tien, twintig of dertig jaar vastgelegd wordt. Er zijn twee soorten graven:

Een particulier graf.
Dit is een graf voor tien, twintig of dertig jaar waarvoor u grafrechten betaald. In het graf is plek voor één of meerdere personen.

Een algemeen graf.
Dit graf wordt gedeeld met onbekenden. De overledene komt in een graf waar nog plaats is. Dit wordt bepaald door de begraafplaatsbeheerder. De grafrechten komen mogelijk na een bepaald aantal jaren te vervallen en de beheerder heeft dan het recht om het graf te ruimen.

Cremeren

Bij een crematie wordt het lichaam met de kist verbrand. Steeds vaker willen nabestaanden mee naar de oven om aanwezig te zijn bij de invoer. Of dat mag, hangt af van het crematorium.

Na het cremeren blijft de as nog vier weken in het crematorium. Daarna kunt u de as van uw dierbare verstrooien, bijzetten of bewaren. Er zijn bijvoorbeeld juweliers die sieraden maken met een deel van de as, als tastbare herinnering. Er zijn nog talloze andere mogelijkheden, wij bespreken ze graag met u.

Schoorsveld - Natuurbegraven Nederland

Natuur begraven

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om begraven te worden op een natuurbegraafplaats. Steeds meer mensen kiezen voor een laatste rustplaats in de natuur. Een plaats is na aankoop voor eeuwig bestemd. U kunt bij leven zelf een plek kiezen. U betaalt eenmalig voor een eeuwigdurende rustplaats waardoor nabestaanden geen zorgen meer hebben over de aflopende grafrechten. Zelfs als u kiest voor cremeren, kunt u een plaats uitkiezen waar de urn wordt begraven.

Door te kiezen voor een begraving in de natuur, draagt u bij aan behoud van de natuur.

Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Wanneer u uw lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap, kiest u ervoor om na uw dood uw lichaam af te staan voor de opleiding van aanstaande artsen en medisch specialisten. U en uw nabestaanden doen afstand van het lichaam en dragen dit over aan een anatomisch laboratorium bij een universiteit. De wens om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap, moet u schriftelijk vastleggen in een wilsbeschikking bij de afdeling Anatomie van een universiteit. Na ontvangst van de ingevulde wilsbeschikking wordt uw wens vastgelegd en ontvangt u hiervan een bevestiging. Er kan een afscheidsdienst plaatsvinden, maar dit zal altijd zonder het lichaam van de overledene zijn.

Een uitvaart naar wens

Bespreek uw wensen met ons. Wij denken graag met u mee. Voor meer informatie…