24/7 bereikbaar

Bij overlijden

Als een dierbare overlijdt, komt er veel op u af, zowel emotioneel als praktisch. Wat nu? Blijf rustig en neem de tijd voor uzelf. Het regelen van de uitvaart kan best even wachten.

Wanneer iemand overlijdt, dient een arts het overlijden vast te stellen. Als het overlijden thuis plaatsvindt, zal de huisarts dit doen. U kunt deze zelf bellen. In een ziekenhuis of verpleeghuis is dit de dienstdoende arts. De betreffende arts zal een verklaring van overlijden afgeven aan u. Is de arts geweest? Dan kunt u met ons contact opnemen.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, dag en nacht

Vervolgens komen we, als u dat wenst, zo snel mogelijk naar u toe. Bij de eerste bespreking is het handig als u de volgende zaken alvast bij de hand heeft:

  • Papieren van de arts;
  • Paspoort of legitimatiebewijs van de overledene;
  • Paspoort of legitimatiebewijs van degene die opdracht geeft voor de uitvaart;
  • Polisblad van een uitvaartverzekering (indien van toepassing);
  • De gewenste kleding voor de overledene.

 

We bespreken als eerste met u waar de laatste verzorging gaat plaatsvinden en of u daarbij wil helpen. Helpen kan zijn het uitzoeken en klaarleggen van kleding, wassen en/of aankleden maar ook alleen het aanwezig zijn bij de laatste verzorging. Alles is mogelijk.
Daarna bespreken we wat uw wensen zijn.

Begraven, cremeren, natuur begraven, ter beschikking stellen aan de wetenschap Wanneer, waar, hoe?

Alles wordt rustig, in overleg met u, stap voor stap vorm gegeven. Dit hoeft niet allemaal in één dag geregeld te worden. Wij nemen hiervoor de tijd, alle tijd, die nodig is om een mooi en uniek afscheid te maken volgens uw wensen.

Een uitvaart naar wens

Bespreek uw wensen met ons. Wij denken graag met u mee. Voor meer informatie…

Verzekering

Heeft u een uitvaartverzekering? Ook dan kunt u bij Wenso Uitvaarten terecht.